Regulamin Biblioteki

1. Czytelnikiem biblioteki może zostać każdy okazując dowód tożsamości.

2. Przed wyborem książek bagaż ręczny i okrycia należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Wolny dostęp do półek mają tylko czytelnicy biblioteki, bez osób towarzyszących.

4. Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką, zakładki znajdują się na półce przy biurku do zwrotu książek.

5. Książki można wypożyczyć na okres 1 miesiąca, w tym lektury szkolne na 2 tygodnie - z możliwością przedłużenia czasu jej wypożyczenia w przypadku posiadania aktualnie, przez bibliotekę, danego tytułu.

6. Okres wypożyczenia tytułów poczytnych i nowości, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie wynosi 14 dni. To samo dotyczy często wykorzystywanych podręczników akademickich.

7. Z książek stanowiących księgozbiór podręczny i regionalny oraz z czasopism można korzystać na miejscu, w bibliotece.

8. Za przetrzymywanie książek grozi kara w wysokości 3 zł. Każde upomnienie telefoniczne kosztuje czytelnika 1 zł.

9. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być na podstawie decyzji dyrektora biblioteki - czasowo lub na stałe - pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą książkę (ten sam autor i tytuł) lub zapłacić za nią kwotę ustaloną przez bibliotekarza.Pobierz regulamin (plik PDF 42KB)

Dodatkowe informacje