Patron biblioteki

Adam Mickiewicz urodził 24 XII 1798 r. w Zaosiu kolo Nowogródka. Był synem Mikołaja - adwokata przy sądach nowogródzkich - i Barbary z Majewskich. Po ukończeniu szkół dominikańskich w Nowogródku wstąpił w 1815 r. na uniwersytet w Wilnie, gdzie uzyskał solidne wykształcenie w zakresie filologii klasycznej, literatury ojczystej i historii. Od września 1819 r. objął posadę nauczyciela szkoły średniej w Kownie. Należał w owych czasach do Towarzystwa Filomatów i Filaretów i z tego powodu został osadzony w więzieniu w klasztorze ojców Bazylianów w Wilnie, gdzie przebywał od 23 X 1823 r. do 21 IV 1824 r. Następnie został zesłany do Rosji. Przebywał m.in. w Petersburgu, Odessie i Kownie. W Rosji poznał wielu wybitnych tamtejszych pisarzy. W 1829 r. znalazł się w Niemczech, a następnie w Rzymie, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. W kwietniu 1831 r. wyruszył przez Genewę i Paryż - do Wielkopolski, którą opuścił w marcu 1832 r., po czym przez Drezno udał się z powrotem do Paryża. Tam ożenił się w roku 1834 z Celiną Szymanowską. W lutym 1848 r. przebywał w Rzymie, we wrześniu 1855 r. wyjechał do Konstantynopola z zamiarem tworzenia oddziałów polskich mających wystąpić przeciwko Rosji. W mieście tym zmarł nagle, najprawdopodobniej na cholerę. Jego ciało zostało przewiezione do Paryża, a obecnie spoczywa w podziemiach katedry wawelskiej. W swych tomach poezji, wydanych w 1822 i 1823 r., a obejmujących Ballady i romanse, II i IV cz. Dziadów oraz powieść poetycką Grażyna, dokonał jako pierwszy twórca w literaturze polskiej - przełomu romantycznego. Dokonał w tych dziełach zwrotu do wierzeń i wyobraźni ludowej. W Odzie do młodości natomiast prawa młodości podporządkował służbie nadrzędnego ideału. W Rosji napisał Sonety 1826 i Konrada Wallenroda. W 1832 r. stworzyłIII cz. Dziadów i Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, a w 1834 r. Pana Tadeusza. W Paryżu prowadził też bardzo żywą działalność publicystyczną (czasopismo polityczne "Pielgrzym Polski" oraz założony w 1849 r. i redagowany przez niego dziennik "Trybuna Ludów", wychodzący w języku francuskim). Swe utwory pisał językiem prostym, co uczyniło jego dzieła dostępnymi dla ogółu czytelników. Jest on uznany za naszego wieszcza narodowego. Zmarł 6 XI 1855 r. w Konstantynopolu.


Linki do stron o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości:

http://mickiewicz.nasz.info/
http://mickiewicz.klp.pl/
http://www.mickiewicz.art.pl/
http://www.oss.wroc.pl/mickiewicz/adam.html
http://www.poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&kto=Mickiewicz&ak=pokaz
http://soplicowo.webpark.pl/
http://monika.univ.gda.pl/~literat/amwiersz/
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_mickiewicz_adam
http://www.dobrze.pisz.pl/category/mickiewicz
http://www.wolnelektury.pl/autor:Adam+Mickiewicz
http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html

 

Dodatkowe informacje