Historia

Z historii Raszkowa

     Najstarsze źródła wzmiankujące Raszków pochodzą z XII wieku, w dokumencie z 1246 r. dotyczącego wsi Janków (Zaleśny) pojawia się postać Andrzeja mającego przydomek Raska. Najstarsza wzmianka dotycząca osady pochodzi z 1923 r. Znanych jest kilka dokumentów mówiących o Raszkowie, które pochodzą z XIV w. Pierwsza lokacja miasta nastąpiła za Władysława Jagiełły (1386-1434). Najstarszy akt lokacyjny wystawiono 8 stycznia 1444 r. i tę datę uznano za początek miasta. W końcu XVI wieku Raszków był jednym z najważniejszych ośrodków miejskich regionu. Wyroby raszkowskich rzemieślników cenione były w całej Wielkopolsce. W mieście chętnie osiedlała się ludność niemiecka i żydowska. Raszkowskie cotygodniowe jarmarki przyciągały ludność z odległych okolic. Raszków miał przywilej organizowania siedmiu specjalnych jarmarków. Najzamożniejsi mieszczanie łączyli rzemiosło z handlem, jednakże duża ich część zajmowała się także rolnictwem. W XVII w. został zahamowany rozwój miasta w wyniku licznych pożarów oraz grabieżczych przemarszów obcych wojsk.
     W latach 1795-1918 tereny Gminy i Miasta znajdowały się pod zaborem pruskim. Mieszkańcy aktywnie włączali się do walki o niepodległość.
     Raszkowianie brali czynny udział w walkach na frontach I wojny światowej. Nie zabrakło ich także w Powstaniu Wielkopolskim, czego symbolem stał się pomnik wybudowany na rynku w 1923 r.
Obecnym mieszkańcom Gminy i Miasta przyszło żyć w okresie przełomu tysiącleci i dla upamiętnienia tej chwili w roku 1999 został wzniesiony przez Parafię Raszkowską Pomnik Przełomy Tysiącleci Chrześcijaństwa. Jest on repliką krzyża wieńczącego iglicę wieży kościoła parafialnego w Raszkowie.


Raszków dzisiaj

     Raszków to jedno z najmniejszych miast Wielkopolski, liczy około 2 tysiące mieszkańców.
     To bardzo urokliwe miasteczko położone na prawym brzegu Ołoboku.
     Centralnym miejscem naszego miasta jest Rynek w kształcie kwadratu z umieszczonym pośrodku Ratuszem (przebudowanym w latach 70). Od Rynku rozchodzą się ulice, których nazwy wskazują położenie sąsiednich miast, np. Ostrowska, Jarocińska, Kaliska. Stara część Raszkowa charakteryzuje się zwartą zabudową, natomiast nowe osiedla mają luźną zabudowę. Urody naszemu miastu dodaje duża ilość zieleni: kwiaty, trawniki, drzewa, krzewy. Raszków jest siedzibą Gminy o charakterze miejsko-wiejskim. W skład Gminy wchodzą prócz Raszkowa 23 wsie sołeckie.


Z historii naszej Biblioteki

     Już przed I wojną światową istniała w Raszkowie założona przez Stefana Rowińskiego Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych z wymiennym księgozbiorem. W okresie międzywojennym istniała mała Biblioteka parafialna.
     Po II wojnie światowej powstały w Raszkowie dwie biblioteki: gminna, która obsługiwała wioski i miejska – obsługująca miasto. Zaczątkiem księgozbioru miejskiej biblioteki w Raszkowie były otrzymane w 1948 roku książki z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wlkp.
     Od 1952 r. biblioteka mieściła się w ciasnym pomieszczeniu w Ratuszu, a funkcję kierownika kolejno sprawowały: Kazimiera Drygas, a następnie Jadwiga Szmata (Idziorek). Od stycznia 1966 roku kierownictwo Biblioteki powierzono Marii Wabińskiej (Zgolińskiej), która prowadziła ją do grudnia 2001 r., t.j. 35 lat. Przez ten okres, Biblioteka kilka razy zmieniała swoją siedzibę, i tak, od sierpnia 1968 r. do grudnia 1973 r. zajmowała lokal w Domu Kultury, do kwietnia 1976 r. lokal po sklepie przy ul. 22 Lipca 8 (obecnie ul. Jarocińska), następnie Biblioteka została przeniesiona do wyremontowanych pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia przy ulicy 22 Lipca 3 (obecnie ul. Jarocińska). Z myślą o Bibliotece rozbudowano Dom Kultury, gdzie Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenia, które zajmuje od października 1988 r.
Od 1974 r. Bibliotece w Raszkowie podlegają jako filie, biblioteki w Ligocie i w Radłowie, oraz utworzona w 1987 r. filia w Grudzielcu Nowym.
     Obecnie funkcję dyrektora Biblioteki w Raszkowie pełni Maria Rybicka.
 

Dodatkowe informacje