Cennik usług

CZYTELNIA INTERNETOWA

Bezpłatnie – korzystanie ze stanowisk do celów edukacyjnych.

                    Dzienny limit dla użytkownika - 2 godziny zegarowe.


DRUKOWANIE

0,50 zł - wydruk jednej strony tekstu czarno-białego
1,00 zł - wydruk jednej strony tekstu kolorowego
1,50 zł - wydruk jednej strony grafiki  (maksymalnie 50% rozmiaru kartki A4)
3,00 zł - wydruk jednej strony grafiki (kartka A4)


KSERO

0,20 zł – kartka A4
0,30 zł – kartka A3

Dodatkowe informacje